ZSOiT w Żarach

Szkolne Koło Wolontariatu

Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach
rok szkolny 2022/2023

Postanowienia ogólne

1.  Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

3. Szkolne Koło Wolontariatu przy ZSOiT skierowane jest do nauczycieli i uczniów, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Cele i założenia 

1. Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska.
2. Zapoznawanie z ideą wolontariatu.
3. Przygotowywanie uczniów do podejmowania pracy wolontariusza.
4. Umożliwianie uczniom podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy.
5. Wspieranie ciekawych inicjatyw i działań edukacyjnych.
6. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.
7. Rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów.
8. Nauka samorządności.
9. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
10. Kształtowanie postaw prospołecznych.
11. Rozwijanie empatii i tolerancji.

Wolontariusze
1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
2. Działalność koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
3. Członek klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
4. Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i przestrzega ich.
5. Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

Struktura klubu wolontariusza
Na czele klubu wolontariusza stoją koordynatorzy Szkolnego Koła Wolontariatu Pani Aleksandra Matusik i Pani Małgorzata Rusak.
Planowane działania w pracy SKW na rok szkolny 2022/2023:
* akcja rekrutacyjna w szkole; promocja SKW,
* wspólne planowanie planu działania; wybory liderów,
* przygotowanie gazetki ściennej o pracy koła,
* udział w akcji zbierania plastikowych nakrętek,
* udział w akcji zbierania zużytych baterii,
* udział w akcji sprzątanie świata,
* dbanie o czystość wokół szkoły, pomoc w pielęgnowaniu rabatek kwiatowych,
* udział w akcji charytatywnych, np. Góra Grosza, Pola Nadziei,
* obchody Dnia Wolontariusza (5 grudnia) – gazetka okolicznościowa,
* udział w ramach finału WOŚP – zbiórka pieniędzy do puszek,
* inne bieżące akcje i działania,
* podsumowanie efektów całorocznej działalności, poprzez spotkanie z wolontariuszami.

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

REGULAMIN SKW

Ulotka 2024/2025

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Kierunki kształcenia

Biuletyn Informacji Publicznej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Ministerstwo Edukacji i Nauki