ZSOiT w Żarach

Rada Rodziców

Opłata na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023
wynosi 50,00 zł od ucznia a w przypadku rodzeństwa 25,00 zł.


Prosimy ją wnosić na:
Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych

ul. Zielonogórska 23, 68-200 Żary

Konto:

PKO BP SA oddział 1 w Żarach 14 1020 5460 0000 5502 0066 7667

W tytule przelewu prosimy podać imię, nazwisko i klasę, do której dziecko uczęszcza.